صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

The Girlfriend Experience - فصل دوم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :


1
00:00:17,700 --> 00:00:20,800

<font color="#ff00ff">آنچه در "تجربه دوست دختر" گذشت</font>

2
00:00:20,900 --> 00:00:22,740
می خوام یه کار برام انجام بدی
3
00:00:22,840 --> 00:00:24,340
برام انجامش می دی؟

4
00:00:24,440 --> 00:00:25,410
آره

5
00:00:31,480 --> 00:00:35,290
اریکا؟
پیتر کوشلینی هستم


6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/14/2018 10:59 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (8,618 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 7 users
  • Voted as Good by: 7 users
  • Downloads: 188